Perkantiems nuo 50€ - nemokamas pristatymas! Nemokamas grąžinimas visiems užsakymams

Privatumo politika

1. Sąvokos  

1.1. Duomenų valdytojas ir svetainės bestdress.lt operatorius (toliau – Duomenų valdytojas) yra MB Virtuali prekyba, kodas:305976171  ;Medeinos g. 25-10 , LT-06135,VIlnius, +37060956678, info@bestdress.lt 

1.2. Pirkėjas – veiksnus fizinis arba juridinis asmuo, įsigijęs prekių interneto parduotuvėje bestdress.lt  

1.3. Asmens duomenų tvarkymo taisyklės (toliau – Taisyklės), reglamentuoja pagrindasmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus, kuriais remiasi Duomenų valdytojas tvarkydamas Pirkėjo asmeninius duomenis.  

1.4. Registracija – Pirkėjo duomenų suvedimas į svetainėje bestdress.lt pateiktą anketą.      

2. Bendrosios nuostatos  

2.1. Pirkėjo asmeninių duomenų tvarkymą nustato Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, Europos Sąjungos Bendrasis Duomenų Apsaugos Reglamentas Nr. 2016/679 ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys tokių duomenų rinkimą bei šios Taisyklės.  

2.2. Pirkėjų duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais, tvarkomi sąžiningai ir tiksliai.  

2.3. Bestdress.lt svetainėje kai kurios paslaugos yra teikiamos trečiųjų šalių. Pirkėjui naudojantis šiomis paslaugomis, kartu su šia duomenų apsaugos politika taikoma ir trečiųjų šalių duomenų apsaugos politika. Klientui naudojantis tokiomis paslaugomis, vadovaujantis duomenų apsaugos įstatymais, trečiosios šalys gali paprašyti suteikti leidimą.      

3. Asmens duomenų tvarkymas  

3.1. Pirkėjas sutinka, kad asmens duomenys, kuriuos jis savo noru pateikia registracijos anketoje, būtų tvarkomi remiantis šiomis taisyklėmis.  

3.2. Pirkėjas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, blokuoti ar ištrinti parašydamas el. laišką info@bestdress.lt arba paskambindamas telefonu +37060956678. Tokiu atveju pardavėjas nedelsdamas turi įgyvendinti pirkėjo prašymą (per 1-2 darbo dienas).  

3.3. Pirkėjas turi teisę gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius vienerius metus.  

3.4. Pirkėjas turi teisę galimybę reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų.  

3.5. Duomenų valdytojas pripažįsta ir gerbia kiekvieno Pirkėjo, kuris atlieka Registraciją interneto parduotuvėje bestdress.lt, teisę į privatumą. Duomenų valdytojas renka ir naudoja Pirkėjo asmens duomenis (pavadinimą arba vardą ir pavardę, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir kitą interneto parduotuvės registracijos anketoje nurodytą informaciją) prekių arba paslaugų užsakymų apdorojimui arba kitų prisiimtų sutartinių įsipareigojimų vykdymui. Klientas darydamas užsakymą ar registruojantis pažymi, jog sutinka su prekių pirkimo - pardavimo taisyklėmis, kurių 2.3. punktas nusako, kad patvirtindamas šias taisykles Pirkėjas sutinka, jog Pirkėjo pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo bestdress.lt internetinėje parduotuvėje, Pardavėjo veiklos analizės tikslais. Klientas pažymėjęs, kad nori gauti naujienlaiškius sutinka, kad jo el. paštu būtų siunčiami mūsų naujienlaiškiai. Klientui yra sudarytos galimybės naujienlaiškio atsisakyti (naujienlaiškio pabaigoje yra pasirinkimas: „atsisakyti“ – paspaudęs klientas daugiau nebegaus naujienlaiškio).  

3.6. Duomenų valdytojas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Duomenų valdytojo partnerius, teikiančius prekių pristatymo arba kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.     

3.7 Jei Pirkėjas nori sukurti paskyra jis gali ja sukurti suvedęs savo toliau nurodytus duomenis: vardas, pavardė (privaloma informacija), elektroninio pašto adresas (privaloma informacija), slaptažodis, pristatymo adresas. Pirkėjui nepageidaujant turėti savo paskyros, jis neprivalo jos susikurti ir pateikti užsakymą gali be paskyros sukūrimo, pateikdamas tik vardas, pavardė (privaloma informacija), elektroninio pašto adresas (privaloma informacija), pristatymo adresas.  

3.8. Pirkėjas savo paskyroje gali pats tvarkyti, keisto šiuos duomenis: vardą ir pavardę, gimimo datą, slaptažodį, prisiregistruoti naujienlaiškiams. Ištrinti, keisti, pridėti pristatymo adresus. Matyti užduotus klausimus, pasiteiravimus, gautus pranešimus bei nuolaidų kuponus. Gali koreguoti, ištrinti savo pageidavimų sąrašą.  

3.9. Pirkėjas atsiskaitymui už prekes gali pasirinkti jam priimtiniausią būda. Tai gali atlikti apmokėdamas grynaisiais arba banko kortele pristatymo metu arba bankiniu pavedimu ar naudojimasis elektroninių mokėjimų sistemomis: Paysera ar Paypal. Bestdress.lt savo svetainėje nekaupia jokių asmeninių Pirkėjų duomenų, susijusių su jo mokėjimu. Tokie mokėjimo pavedimai tvarkomas mūsų partnerių ir sutikimą apie asmens duomenų tvarkymą gauna tiesiogiai iš Pirkėjo.  

3.10.  Komunikacija, komentarai saugomi svetinėje ne ilgiau kaip 2 metus, vėliau ištrinami. Atsiliepimai apie prekes ir bendro pobūdžio yra kaupiami svetainėje neribotą laiką. Šiuos atsiliepimus įvedus bus matomas tik Pirkėjo vardas ir pavardės pirmoji raidė.  

3.11. Norint užsiregistruoti gauti mūsų naujienlaiškį ir kitus rinkodaros laiškus Pirkėjo prašome leidimo Tvarkyti jo elektroninio pašto adresą tam, kad galėtume siųsti jam Rinkodaros laiškus su naujausia informacija apie mūsų produktus ir paslaugas, akcijas. Rinkodaros laiškus Pirkėjas gaus tik jei bus davęs tam leidimą. Savo leidimą toliau gauti Rinkodaros laiškus Pirkėjas bet kada gali atšaukti Rinkodaros laiško pabaigoje paspaudus „Išsiregistruoti“. Leidimo atšaukimas neturi įtakos Tvarkymo, įvykdyto iki leidimo atšaukimo, teisėtumui.  

3.12. Kiti tikslai dėl kurių yra tvarkomi Pirkėjo duomenys: sudaromos sąlygos  įsigyti prekes; identifikacijos tikslais; būtinųjų žinučių siuntimui, kad galėtume teikti savo paslaugas; teikdami  Pirkėjo pirkimų puslapyje apžvalgą (pirkimų istoriją); kad būtų galima teikti savo paslaugas be techninių klaidų ir, kad būtų galima atpažinti ir pašalinti identifikuotas klaidas.  

3.13 Pirkėjo duomenis taip pat bus tvarkomi siekiant apsaugoti toliau nurodytus teisėtus bestdress.lt  ir (arba) bet kurių trečiųjų šalių teisėtus interesus: ginčų sprendimo, bestdress.lt Taisyklių vykdymo įgyvendinimas ir gynimas; el. parduotuvės naudojimo analizė ir vertinimas tęstinio mūsų produktų ir paslaugų gerinimo tikslais; neteisėtos veikos, ypač sukčiavimo, prevencija, atskleidimas bei poveikio priemonių taikymas; el. parduotuvės saugumo, saugomų Duomenų bei kibernetinių atakų ir kitų grėsmių el. parduotuvės vientisumui prevencija.  

3.14. Asmens duomenys tvarkomi naudojant saugias priemones, apsaugančias šiuos duomenis nuo neteisėto sunaikinimo, atskleidimo arba kitų neteisėtų veiksmų.  

4. Saugumas internete  

4.1. Prieiga prie Pirkėjo paskyros saugoma Pirkėjo nustatytu slaptažodžiu, už kurio slaptumą ir neatskleidimą yra atsakingas pats Pirkėjas.  

4.2. Prieiga prie Pirkėjo Duomenų yra suteikiama tik tiems asmenims, kuriems ji yra reikalinga šioje duomenų apsaugos politikoje aprašytais tikslais. Tokius asmenis saisto taikomi duomenų apsaugos įstatymai.      

5. Trečiosioms šalims perduodamas duomenų tvarkymas  

5.1. Specifinėms paslaugoms teikti bestdress.lt gali samdyti išorinius paslaugų teikėjus. Šie paslaugų teikėjai imasi duomenų tvarkymo procedūrų mūsų vardu bei pagal mūsų nurodymus. Bestdress.lt trečiąsias šalis, kurios tvarko asmens duomenis, renkasi atidžiai ir vadovaudamasi taikomais duomenų apsaugos teisės aktais. Taip pat bestdress.lt užtikrina, kad duomenų tvarkymas vykdomas vadovaujantis  sudarytomis sutartimis su trečiosiomis šalimis bei teisės aktais.  

5.2. bestdress.lt vardu vykdomos procedūros su trečiosiomis šalimis apima:       techninės infrastruktūros tiekimą el. parduotuvės platformai bei vietos serveriuose suteikimą     pristatymo paslaugų suteikimą       naudojimosi analizę     paskyros patvirtinimą     klientų aptarnavimą bei užklausų apdorojimą     mokėjimų apdorojimą bei saugų atsiskaitymą     buhalterinių paslaugų suteikimą     el. parduotuvės platformos priežiūrą ir saugumą (pvz. sukčiavimo ir priekabiavimo prevenciją).

5.3. Bestdress.lt yra įstatymu įpareigota teikti asmens Duomenis ir (arba) Duomenis apie naudojimąsi el. parduotuvės platforma valstybinėms ar priežiūros institucijoms, kiek tai reikalinga siekiant išvengti rizikos visuomenei bei vykdyti persekiojimą už nusikaltimus.   5.4. Visais kitais atvejais Pirkėjo duomenys trečiosioms šalims bus perduodami, jei Pirkėjas davęs leidimą ar patys suteikę trečiosioms šalims prieigą prie savo Duomenų (neįskaitant trečiųjų šalių, žr. 5,2 skirsnį aukščiau).    

6. Slapukai (angl. cookies)  

6.1. Slapukas – mažas tekstinis dokumentas, turintis unikalų identifikacijos numerį, kuris yra perduodamas iš interneto svetainės į asmens kompiuterį, kad būtų galima atskirti asmens kompiuterį (IP adresą), naršyklės tipą ir matyti asmens veiklą internete (turinį ir universaliuosius adresus (URL), prie kurių yra jungiamasi), prisijungimų data ir laikas. Jei Pirkėjas jungiasi naudodamas mobiliaisiais įrenginiais, toliau nurodytos žurnalų rinkmenos fiksuojamos kaip papildomos: mobiliojo įrenginio modelis ir gamintojas, mobiliojo įrenginio naudojama operacinė sistema („iOS“, „Android“). Unikalus numeris identifikuoja asmens naršyklę kiekvieną kartą asmeniui apsilankius interneto svetainėje. Slapukai neleidžia įsiminti asmeninės informacijos (tokios kaip asmens vardas ir adresas). Svetainėse slapukai naudojami, siekiant vesti statistiką, tokią kaip asmenų apsilankymų interneto svetainėje skaičius ir srautas. Tokia informacija nebūna susieta su asmenine informacija. Asmuo gali bet kada išjungti slapukų naudojimą, tačiau be slapukų kai kurios interneto svetainės bestdress.lt funkcijos gali neveikti arba veikti netinkamai. Be aiškaus Pirkėjo leidimo nėra naudojami šiame skirsnyje nurodyti  asmens duomenys, ypač IP adresas, nebent toks naudojimas yra būtinas teikti mūsų paslaugoms ir (arba) saugumo tikslais, ypač – kibernetinių atakų, tokių kaip duomenų surinkimas ar paslaugos trikdymo atakos prevencijai bei leidimo neturinčių programų prevencijai.  

6.2. Slapukai naudojami internetinės parduotuvės krepšelio formavimui (svetainės pagrindinei veiklai vykdyti) ir svetainės lankytojų statistiniams duomenims skaičiuoti. Naudojantis interneto svetaine, iš kliento gali būti pareikalauta atlikti registraciją tam, kad jis galėtų užsakyti drabužius. Tokiu atveju kliento reikalaujama pateikti asmens duomenis (tokius kaip vardas, el. pašto adresas, telefonas ir pan.). Bendrovė turi teisę savo nuožiūra visais teisėtais būdais naudotis visa asmens pateikta informacija ir duomenimis, kuriuos asmuo pateikia atlikdamas registraciją arba kitais būdais. Slapukas, krepšelio formavimui, sukuriamas, kai vartotojas įkelia prekes į krepšelį, o Ištrinamas, kai vartotojas uždaro (atsijungia) svetainės langą (baigia sesiją).  

6.3. Galite leisti įrašyti slapukus arba jų atsisakyti. Dauguma žiniatinklio naršyklių automatiškai priima slapukus, bet galite pakeisti savo naršyklės nuostatas, jei norite nepriimti slapukų arba gauti įspėjamąjį pranešimą prieš juos įrašant. Paskaitykite savo naršyklės instrukcijas ar tiesiog sužinokite daugiau apie šias funkcijas. Jei pasirenkate nepriimti slapukų, gali būti, kad negalėsite naudotis interaktyviomis šios svetainės savybėmis.  

6.4. Duomenų subjekto sutikimo nereikia, jei slapukai yra naudojami internetinės parduotuvės svetainėje pirkėjo pasirinktų prekių krepšeliui formuoti ir pan.  

6.5. Jokie asmeniniai kliento duomenys nėra kaupiami slapukų pagalba.  

6.6. Būtinų slapukų įrašymo metu jokiems tretiesiems asmenims informacija nėra teikiama.  

6.7. Pirkėjui prisijungus prie mūsų el. parduotuvės platformos, parodomas slapukų pranešimas ir gavus Pirkėjo leidimą jo įrenginyje patalpinti papildomi slapukai. Šie slapukai nėra būtini mūsų el. parduotuvės platformos funkcionavimui ir veikimui, tačiau jie padeda bestdress.lt:   identifikuoti, kiek lankytojų apsilanko mūsų el. parduotuvėje ir kaip jie joje elgiasi. Tai padeda gerinti el. parduotuvės funkcionalumą, pvz. užtikrinant, kad vartotojai gali rasti tai, ko ieško (analitiniai/veikimo slapukai) identifikuoti, kada Pirkėjas pakartotinai apsilanko mūsų el. parduotuvėje. Tai padeda bestdress.lt personalizuoti  turinį (funkciniai slapukai) fiksuoti Pirkėjo apsilankymus el. parduotuvėje ir tai, kuriuose puslapiuose lankosi bei kurias nuorodas spaudžia. Ši informacija naudojama tam, kad geriau būtų pritaikyta el. parduotuvei  bei Pirkėjui rodoma reklama atitinkanti jo poreikius (tiksliniai slapukai).

7.  „Google“ produktų naudojimas  

7.1. Ši svetainė naudoja „Google Analytics“, „Google Inc“ („Google“) teikiamą internetinės analizės paslaugą. „Google Analytics“ naudoja „slapukus“, tekstines rinkmenas, kurios saugomos jūsų kompiuteryje ir kurios leidžia analizuoti tai, kaip naudojatės Svetaine. Slapukų sukuriama informacija, susijusi su tuo, kaip naudojatės šia Svetaine, paprastai perduodama ir saugoma „Google“ serveryje JAV. Mūsų Platformoje esame aktyvavę IP anonimiškumą, tad ES valstybėse narėse bei kitose Europos ekonominės erdvės susitarimą pasirašiusiose šalyse jūsų IP adresą „Google“ sutrumpins iš anksto. Pilnas IP adresas bus perduodamas ir laikomas „Google“ serveryje JAV tik esant išimtinėms aplinkybėms. „Google“ šią informaciją naudoja Bestdress.lt vardu, siekdama įvertinti tai, kaip naudojatės Svetaine, sudaryti ataskaitas apie svetainės aktyvumą ir teikti Bestdress.lt papildomas paslaugas, susijusias su Svetaine ir naudojimusi internetu. Kaip „Google Analytics“ veiklos dalis Pirkėjo naršyklės perduodamas IP adresas nebus susiejamas su kitais „Google“ turimais duomenimis. Pirkėjas gali neleisti, kad jo kompiuteryje būtų saugomi slapukai pakeisdami savo naršyklės nustatymus.  Tai padarius, kai kurios Svetainės funkcijos Pirkėjui gali būti apribotos.  

7.2.  Ši Svetainė naudoja „Google Adsense“, „Google“ teikiamą internetinę reklamavimo paslaugą. „Google Adsense“ naudoja „slapukus“ (tekstines rinkmenas), saugomus Pirkėjo kompiuteryje ir leidžia analizuoti tai, kaip Pirkėjas naudojasi Svetaine. Informacijai rinkti „Google Adsense“ naudoja tinklo duomenų rinkėjus (angl. web beacons), mažus nematomus grafinius elementus). Tinklo duomenų rinkėjai leidžia fiksuoti ir rinkti paprastus veiksmus, tokius kaip lankytojų srautas Svetainėje. Slapuko ir (arba) tinklo duomenų rinkėjo sukuriama informacija, susijusi su tuo, kaip Pirkėjas naudojasi Bestdress.lt Svetaine (įskaitant IP adresą), perduodama ir saugoma „Google“ serveryje JAV. „Google“ naudoja šią informaciją tam, kad įvertintų tai, kaip Pirkėjas naudojasi  Svetaine, Svetainėje rodomų reklamų atžvilgiu, kad Svetainės valdytojui sudarytų ataskaitas apie Svetainės aktyvumą bei reklamas ir, kad teiktų kitas su Svetaine bei interneto naudojimu susijusias paslaugas. Kiek to reikalauja įstatymai arba jei trečiosios šalys tvarko šiuos duomenis „Google“ vardu, „Google“ taip pat gali padaryti šią informaciją prieinamą trečiosioms šalims. „Google“ niekada nejungia jūsų IP adreso su kitais „Google“ saugomais duomenimis.  

7.3. Jei Pirkėjas nepageidauja gauti specialiai pritaikytos reklamos ir (arba) pageidauja, kad jo Duomenys nebūtų fiksuojami ir naudojami, „Google“ slapukų naudojimą tokiais tikslais gali išjungti „Google“ reklamų nustatymuose adresu www.google.com/settings/ads pagal poreikį pakeisdamas nustatymus. Be to, trečiųjų šalių slapukų naudojimą galima deaktyvuoti apsilankius „Network Advertising“ deaktyvavimo puslapyje adresu http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.  

7.4. Bestdress.lt naudoja „Google“ pakartotinės rinkodaros technologiją, .  „Google Remarketing“. Ši technologija leidžia vartotojams, kurie jau yra apsilankę mūsų Svetainėje ir naudojęsi mūsų internetinėmis paslaugomis bei išreiškę susidomėjimą mūsų pasiūlymu, pakartotinai gauti reklamas „Google“ partnerių tinklo svetainėse. Reklamų rodymą įgalina naudojami slapukai – mažos tekstinės rinkmenos, išsaugotos vartotojo kompiuteryje. Tekstinės rinkmenos leidžia analizuoti vartotojų elgseną jiems apsilankius Svetainėje. Tuomet ji naudojama teikiant tikslines produktų rekomendacijas ir specialiai pritaikytą reklamą. Duomenis, „Google“ surinktus specialiai pritaikytos reklamos būdu bei iš trečiųjų šalių teikėjų lankytojų duomenų (pvz. amžiaus, lyties ir interesų) bestdress.lt fiksuoja „Google Analytics“.   Jei Pirkėjas nepageidauja gauti specialiai pritaikytos reklamos ir (arba) pageidauja, kad jo Duomenys nebūtų fiksuojami ir naudojami, „Google“ slapukų naudojimą tokiais tikslais gali išjungti „Google“ reklamų nustatymuose adresu www.google.com/settings/ads pagal poreikį pakeisdami nustatymus. Be to, trečiųjų šalių slapukų naudojimą galite deaktyvuoti apsilankę „Network Advertising“ deaktyvavimo puslapyje adresu http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.      

8. Duomenų saugojimas  

8.1. Asmens duomenys, kurie sutiko, kad jų duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais, yra saugojami aktyviojoje duomenų bazėje ir naudojami 2 metus tiesioginės rinkodaros tikslais. Pirkėjo duomenys yra saugomi 2 metus nuo paskutinio pirkimo. Po šio termino kliento duomenys yra (automatiškai) sunaikinami. Asmens duomenų automatinį sunaikinimą prižiūri atsakingas asmuo.   8.2. Vadovaujantis įstatyminėmis duomenų apsaugos nuostatomis, bet kuriuo metu Pirkėjas turi teisę:   būti informuotas apie Duomenis, kuriuos Tvarko bestdress.lt, paprašyti šių duomenų kopijos (teisė būti informuotam). paprašyti pataisyti netikslius Duomenis ir, vadovaujantis Tvarkymo pobūdžiu, papildyti trūkstamus Duomenis (teisė į ištaisymą). esant pagrindui, paprašyti, kad Pirkėjo Duomenys būtų ištrinti (teisė į ištrynimą). paprašyti apriboti jo Duomenų tvarkymą, jei tai atitinka įstatymu apibrėžtus kriterijus (teisė apriboti tvarkymą). savo sutikimą gauti naujienlaiškius Pirkėjas gali atšaukti paspaudęs atsisakymo nuorodą, gauto naujienlaiškio pabaigoje.

8.3. Kad įgyvendintumėte bet kurias šiame skirsnyje įvardytas teises, galite kreiptis į bestdress.lt žemiau nurodytais kontaktais. Nepaisant bet kokių kitų teisės gynimo priemonių, Pirkėjas  taip pat turite teisę bet kuriuo metu pateikti skundą priežiūros institucijoms.      

9. Taisyklių keitimas  

9.1. Duomenų valdytojas turi teisę iš dalies arba visiškai pakeisti Taisykles apie tai pranešdamas bestdress.lt interneto parduotuvėje.   9.2. Taisyklių papildymai arba pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie atsiranda interneto parduotuvėje bestdress.lt  

9.3. Jeigu Pirkėjas nesutinka su nauja Taisyklių redakcija, jis turi teisę raštu jos atsisakyti.  

9.4. Jei po Taisyklių papildymo arba pakeitimo Pirkėjas ir toliau naudojasi interneto parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutinka su naująja Taisyklių redakcija.      

10. Informacijos pateikimas ir perdavimas  

10.1. Visi pranešimai, susiję su asmens duomenų tvarkymu, Duomenų valdytojui yra pateikiami elektroniniu paštu info@bestdress.lt arba Lietuvos paštu.  

10.2. Atsakymą Duomenų valdytojas pateikia ta pačia forma, kuria buvo gautas pranešimas arba pretenziją.