Perkantiems nuo 50€ - nemokamas pristatymas! Nemokamas grąžinimas visiems užsakymams

Prekių pirkimo-pardavimo taisyklės

1. Bendrosios nuostatos.
1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“) yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo(MB Virtuali prekyba, kodas:305976171  ;Medeinos g. 25-10 , LT-06135,VIlnius, +37060956678, info@bestdress.lt)teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu bestdress.lt internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos.

1.2. Pirkti bestdress.lt internetinėje parduotuvėje turi teisę visi juridiniai ir fiziniai asmenys sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka bei nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis.
1.3. Pirkėjas, patvirtindamas taisykles, garantuoja, kad, remiantis taisyklių 1. 2. punktu, turi teisę pirkti prekes bestdress.lt internetinėje parduotuvėje.
1.4. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas el. parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su Pardavėjo taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“ (žr. 5 punktą „Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai“).
1.5. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma bestdress.lt internetinėje parduotuvėje.


3. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai.
3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes bestdress.lt internetinėje parduotuvėje šių Taisyklių ir kitose šios el. parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.
3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties su bestdress.lt internetine parduotuve, pranešdamas Pardavėjui apie tai el. paštu, išskyrus atvejus, kai sutarties negalima atsisakyti pagal LR įstatymus (pvz., kai sutartis sudaryta dėl higienos prekių – patalynės reikmenų – pardavimo ir t.t.)
3.3. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes ir už jas sumokėti sutartą kainą.
3.4. Jeigu pasikeičia Pirkėjo duomenys, pateikti registracijos formoje, Pirkėjas privalo juos atnaujinti nedelsdamas.
3.5. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. O praradęs prisijungimo duomenis, privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją.
3.6. Pirkėjas, naudodamasis bestdress.lt internetine parduotuve, sutinka su šiomis pirkimo - pardavimo Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis bei nepažeisti LR teisės aktų.

 

4. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai.
4.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis bestdress.lt internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
4.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti bestdress.lt internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui, pažeidžia savo įsipareigojimus, daro užsakymus, jų neapmoka, su pirkėju kelis kartus negalima susisiekti nurodytais kontaktais ar kaip kitaip kenkia parduotuvės veiklai ar su ja susijusių socialinių tinklų ar kitoje erdvėje, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti, sustabdyti ar panaikinti Pirkėjo galimybę naudotis bestdress.lt internetine parduotuve, nevykdyti jo užsakymų, atskaityti patirtus nuostolius, o piktybinius Pirkėjus patraukti baudžiamojon atsakomybėn.
4.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą bestdress.lt internetinėje parduotuvės registracijos formoje ir neperleisi jos tretiesiems asmenims.
4.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu.

 

5. Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai.
5.1. Bestdress.lt internetinėje parduotuvėje Pirkėjas internetu gali pirkti 7 dienas per savaitę, 24 val. per parą. Užsakymai telefonu, el. paštu priimami nustatytomis darbo valandomis.
5.2. Sutartis įsigalioja nuo to momento, kai Pirkėjas, pirkdamas internetu, paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“, o gavęs užsakymą Pardavėjas jį patvirtina atsiųsdamas patvirtinimo laišką Pirkėjo nurodytu el. paštu, o kitu būdų (telefonu ar el. paštu) darytiems užsakymams nuo apmokėjimo momento.
5.3. Prekių kainos bestdress.lt internetinėje parduotuvėje nurodomos eurais, įskaitant PVM.
5.4. Pirkėjas atsiskaityti už prekes gali naudojantis el. bankininkystės sistema. Pinigus Pirkėjas perveda į bestdress.lt internetinės parduotuvės atsiskaitomąją sąskaitą. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kurio el. bankininkystės sistemoje vyksta piniginės operacijos. Arba atsiskaitydamas banko pavedimu, kai Pirkėjas, atsispausdinęs užsakymą ir nuėjęs į artimiausią banko skyrių, perveda pinigus į el. parduotuvės banko sąskaitą. Taip pat galima apmokėti naudojantis PayPal išankstinio apmokėjimo sistema.
5.5. Pirkėjas įsipareigoja už prekes sumokėti nedelsiant. Tik gavus apmokėjimą už prekes pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.
5.6. Pirkėjui neįvykdžius mokėjimo per 24 valandas, užsakymas atšaukiamas.

 

6. Prekių pristatymas.
6.1. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą, pašto kodą, nurodyti tikslų savo telefono numerį.
6.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
6.3. Pirkėjas įsipareigoja priimti prekes sekančią dieną nuo pranešimo gavimo, kad jam bus rytoj pristatyta siunta. Pirkėjui nepriėmus ir/ar neatsiėmus siuntos ji vežama pakartotinai. Dėl pakartotinų pristatymų Pardavėjas turi teisę apmokestinti Pirkėją, jei dėl šių pristatymų bus patirtos papildomos išlaidos.
6.4. Prekes pristato Pardavėjas, Pardavėjo įgaliotas atstovas (kurjeris) arba Pirkėjas atsiima artimiausiame pašto skyriuje, siuntų terminaluose  priklausomai nuo to, kokį pristatymo būdą pasirinko Pirkėjas.
6.5. Pardavėjas gali taikyti nuolaidas pristatymui jeigu Pirkėjas viršija nustatytą užsakymo sumą.
6.6. Pardavėjas pristato Pirkėjui prekes vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais. Išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.
6.7. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.
6.8. Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta pateikiama sulamdytoje arba kitu būdu pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje pateikiamos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija.
6.9. Pirkėjas pristatymo metu pastebėjęs pakuotės pažeidimus privalo kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo dokumente nurodyti pastabas arba surašyti atskirą aktą dėl šių pažeidimų. Tai Pirkėjas privalo padaryti dalyvaujant kurjeriui. Neatlikus tokių veiksmų Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, susijusių su pakuotės pažeidimais, kurių Pirkėjas nepažymėjo kurjerio prekės pristatymo dokumente.
6.10. Pirkėjas savo nuožiūra negali keisti prekių pristatymo adreso kai siunta yra išvežta. Jeigu pristatymo vieta yra pakeičiama asmeniškai tariantis su kurjeriu ar kita pristatymą teikiančia tarnyba, Pardavėjas neatsako už siuntų pristatymo termino vykdymą bei turi teisę papildomai apmokestinti Pirkėją už patirtas papildomas išlaidas dėl savavališko kliento pristatymo adreso pakeitimo esant išsiųstai siuntai. (Patirtos išlaidos gali būti padengiamos, išrašant papildomą sąskaitą Pirkėjui, arba  išskaičiuojamos iš grąžinamų prekių sumos, arba, jeigu tokios galimybės nebus, nurašant iš Pirkėjo būsimų grąžinimų.)
​6.11. Pirkėjas , užsakantis prekes kurjeriu su apmokėjimu grynais, privalo priimti Pardavėjo prekes. Jei klientas nepriima prekių, pardavėjas turi teisę išrašyti papildomą sąskaitą už siuntimą Pirkėjui ir grąžinimą atgal pardavėjui.

 

7. Prekių kokybės, garantijos.
7.1. Kiekvienos bestdress.lt internetinėje parduotuvėje parduodamos prekės duomenys nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
7.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad bestdress.lt internetinėje parduotuvėje esančios prekės spalva, forma ar kiti parametrai gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.
7.3. Visoms prekėms suteikiama 24mėn kokybės garantija. Įsigijus netinkamos kokybės prekę, prašome užpildyti prašymą kurį rasite čia. Nurodykite defektą ir kartu su prašymu ir įsigijimo dokumentu siuskite prekę adresu nurodytu grąžinimo prašyme.

 

8. Prekių grąžinimas ir keitimas.
8.1. Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami tik į mokėtojo banko sąskaitą.
8.2. Pirkėjas grąžinamas arba keičiamas prekės gali siųsti jam patogiausiu būdu. Pardavėjas kompensuoja grąžinimo išlaidas, jeigu Pirkėjas grąžino Lietuvos pašto pagalba išsiųsdamas prekę (-es) laišku. (Esant didesniam svoriui nei 2 kg arba didesniems siuntinio išmatavimams, norint, kad būtų kompensuotos grąžinimo išlaidos, būtina apie tai su Pardavėju aptarti prieš išsiunčiant grąžinimą)  Kompensuojama bus tik laiško pristatymo išlaidos, ir tik tiems Pirkėjams, kurie kartu su grąžinimu pateiks išlaidų kvitą. 
8.3. Norėdamas grąžinti ar keiti prekę(-es), Pirkėjas gali tai padaryti per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių pristatymo Pirkėjui dienos, informuodamas Pardavėją el. paštu ir užpildydamas specialią prekių keitimo – grąžinimo formą, nurodant joje grąžinamos prekės pavadinimą, užsakymo numerį ir grąžinimo priežastis.
8.4. Pinigai bus pervesti į Jūsų nurodytą banko sąskaitą ne vėliau kaip per 14 dienų nuo grąžinimo gaminio ir tvarkingų grąžinimo dokumentų gavimo dienos
8.5. Jei dėl Pirkėjo kaltės (savavališkai pakeistas pristatymo adresas, sutartas pristatymas kitą dieną, klaidingai nurodyti duomenys ir pan.) siunta jam buvo pristatyta ne kitą darbo dieną, siuntos pristatymo data, nuo kurios skaičiuojamas prekėms grąžinti ar keisti leistinas terminas, bus laikoma sekanti darbo diena po siuntos išsiuntimo.
8.6. Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje, nesugadinta, nenaudota, tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė). Grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą.
8.7. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko 8.3. ir 8.6. punktuose nustatytų prekių grąžinimo terminų ir sąlygų. Jūsų grąžinamos prekės bus įvertintos, ar gaminiai grąžinti laikantis aukščiau nurodytų sąlygų. Jei sąlygų buvo nesilaikoma, pinigai grąžinami nebus. Dėl prekės pristatymo ar atsiėmimo tokiais atvejais bus tariamasi individualiai. 
8.8. Grąžinant gautą ne tą prekę ir/ar nekokybišką prekę, Pardavėjas įsipareigoja priimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis per protingą terminą.
8.9. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamų prekių, Pirkėjui grąžinama sumokėta suma, įskaitant ir kainą už pristatymą.
8.10. Jeigu už prekę Pirkėjas mokėjo dovanų, nuolaidų kuponu, tai grąžinamas kuponas bei papildomai sumokėta suma. Dovanų kupono terminas lieka pradinis.
8.11. Jeigu Pirkėjas grąžina prekę, pirktą akcijos metu, grąžinama už prekę sumokėta suma (po nuolaidos).
8.12. Jei pirkimo metu pirkėjui buvo pritaikytas nemokamas pristatymas, prekės (-ių) grąžinimo atveju iš bendros pirkėjo sumokėtos sumos (jei ji nebetenkina nemokamo pristatymo sąlygų arba grąžinamas visas užsakymas) išskaičiuojamos siuntimo išlaidos pagal tuo metu galiojusius pristatymo tarifus.
8.13. Jei pristatant prekes, dėl kliento kaltės pardavėjas patirs papildomas pristatymo išlaidas, prekių grąžinimo ar keitimo atveju pardavėjas turi teisę išskaičiuoti patirtą žalą iš grąžintinos sumos.
8.14. Jei Pirkėjas užsako daugiau nei 2 (du) vienetus tos pačios rūšies prekių, kurias Pardavėjas turi užsakinėti pas tiekėjus, tai laikoma Individualiu užsakymu. Tokių prekių grąžinti nebus galima, o apmokėjimas tik išankstinis.

 

9. Pirkėjo ir pardavėjo atsakomybė.
9.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už Pirkėjo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
9.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia bestdress.lt internetine parduotuve.
9.3. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei bestdress.lt internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
9.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir Pirkėjo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
9.5. Jei Pardavėjo bestdress.lt internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų el. tinklalapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

9.6 Pirkėjas, manantis, kad buvo pažeistos jo teisės, turi ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo pažeidimo dienos raštu kreiptis į Pardavėją ir išdėstyti savo reikalavimus. Pardavėjas privalo ne vėliau kaip per 14 dienų nemokamai išnagrinėti prašymą ir pateikti išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą, pagrįstą dokumentais. Jei problemos išspręsti nepavyksta, Pirkėjas turi teisę kreiptis į vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžiantį subjektą (Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, adresas Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, www.vvtat.lt) arba į teismą.

9.7 Elektroninė ginčų sprendimo platformą ec.europa.eu/odr/

 

10. Rinkodara ir informacija.
10.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti įvairaus pobūdžio akcijas bestdress.lt  internetinėje parduotuvėje, bestdress.lt paskyroje, esančioje socialiniame tinklapyje Facebook bei bet kokiose kitose informacinėse priemonėse.
10.2. Pardavėjas turi teisę, prieš tai informavęs pirkėjus, savo vienašališku sprendimu pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet kokie Pardavėjo inicijuojami akcijų sąlygų tvarkos pakeitimai (įskaitant panaikinimą) taikomi tik į ateitį, t .y. galioja nuo jų atlikimo momento.
10.3. Specifinės tam tikrų Pardavėjo inicijuojamų akcijų sąlygos, būdingos tik toms konkrečioms akcijoms, apibrėžiamos šių akcijų komunikacinėse priemonėse.
10.4. Pardavėjas visus pranešimus, reklaminio pobūdžio žinutes siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytomis susisiekimo priemonėmis. Pirkėjui nepageidaujant gauti reklaminių žinučių el. paštu ar SMS žinute reikia informuoti apie tai mus el. paštu info@bestdress.lt arba paspausti atitinkamą nuorodą naujienlaiškyje (atsisakymas galiotų tik reklaminių žinučių gavimui el. paštu).
10.5. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais telefonais ir el. pašto adresais.
10.6. Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų ar Pirkėjo neteisingai nurodytų duomenų.

11. Baigiamosios nuostatos.
11.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.
11.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

Privatumo politika

1. Sąvokos  

1.1. Duomenų valdytojas ir svetainės bestdress.lt operatorius (toliau – Duomenų valdytojas) yraMB Virtuali prekyba, kodas:305976171  ;Medeinos g. 25-10 , LT-06135,VIlnius, +37060956678, , elektroninio pašto adresas – info@bestdress.lt.  

1.2. Pirkėjas – veiksnus fizinis arba juridinis asmuo, įsigijęs prekių interneto parduotuvėje bestdress.lt  

1.3. Asmens duomenų tvarkymo taisyklės (toliau – Taisyklės), reglamentuoja pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus, kuriais remiasi Duomenų valdytojas tvarkydamas Pirkėjo asmeninius duomenis.  

1.4. Registracija – Pirkėjo duomenų suvedimas į svetainėje bestdress.lt pateiktą anketą.      

2. Bendrosios nuostatos  

2.1. Pirkėjo asmeninių duomenų tvarkymą nustato Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, Europos Sąjungos Bendrasis Duomenų Apsaugos Reglamentas Nr. 2016/679 ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys tokių duomenų rinkimą bei šios Taisyklės.  

2.2. Pirkėjų duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais, tvarkomi sąžiningai ir tiksliai.  

2.3. Bestdress.lt svetainėje kai kurios paslaugos yra teikiamos trečiųjų šalių. Pirkėjui naudojantis šiomis paslaugomis, kartu su šia duomenų apsaugos politika taikoma ir trečiųjų šalių duomenų apsaugos politika. Klientui naudojantis tokiomis paslaugomis, vadovaujantis duomenų apsaugos įstatymais, trečiosios šalys gali paprašyti suteikti leidimą.      

3. Asmens duomenų tvarkymas  

3.1. Pirkėjas sutinka, kad asmens duomenys, kuriuos jis savo noru pateikia registracijos anketoje, būtų tvarkomi remiantis šiomis taisyklėmis.  

3.2. Pirkėjas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, blokuoti ar ištrinti parašydamas el. laišką info@bestdress.lt arba paskambindamas telefonu +37060956678. Tokiu atveju pardavėjas nedelsdamas turi įgyvendinti pirkėjo prašymą (per 1-2 darbo dienas).  

3.3. Pirkėjas turi teisę gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius vienerius metus.  

3.4. Pirkėjas turi teisę galimybę reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų.  

3.5. Duomenų valdytojas pripažįsta ir gerbia kiekvieno Pirkėjo, kuris atlieka Registraciją interneto parduotuvėje bestdress.lt, teisę į privatumą. Duomenų valdytojas renka ir naudoja Pirkėjo asmens duomenis (pavadinimą arba vardą ir pavardę, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir kitą interneto parduotuvės registracijos anketoje nurodytą informaciją) prekių arba paslaugų užsakymų apdorojimui arba kitų prisiimtų sutartinių įsipareigojimų vykdymui. Klientas darydamas užsakymą ar registruojantis pažymi, jog sutinka su prekių pirkimo - pardavimo taisyklėmis, kurių 2.3. punktas nusako, kad patvirtindamas šias taisykles Pirkėjas sutinka, jog Pirkėjo pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo bestdress.lt internetinėje parduotuvėje, Pardavėjo veiklos analizės tikslais. Klientas pažymėjęs, kad nori gauti naujienlaiškius sutinka, kad jo el. paštu būtų siunčiami mūsų naujienlaiškiai. Klientui yra sudarytos galimybės naujienlaiškio atsisakyti (naujienlaiškio pabaigoje yra pasirinkimas: „atsisakyti“ – paspaudęs klientas daugiau nebegaus naujienlaiškio).  

3.6. Duomenų valdytojas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Duomenų valdytojo partnerius, teikiančius prekių pristatymo arba kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.     

3.7 Jei Pirkėjas nori sukurti paskyra jis gali ja sukurti suvedęs savo toliau nurodytus duomenis: vardas, pavardė (privaloma informacija), elektroninio pašto adresas (privaloma informacija), slaptažodis, pristatymo adresas. Pirkėjui nepageidaujant turėti savo paskyros, jis neprivalo jos susikurti ir pateikti užsakymą gali be paskyros sukūrimo, pateikdamas tik vardas, pavardė (privaloma informacija), elektroninio pašto adresas (privaloma informacija), pristatymo adresas.  

3.8. Pirkėjas savo paskyroje gali pats tvarkyti, keisto šiuos duomenis: vardą ir pavardę, gimimo datą, slaptažodį, prisiregistruoti naujienlaiškiams. Ištrinti, keisti, pridėti pristatymo adresus. Matyti užduotus klausimus, pasiteiravimus, gautus pranešimus bei nuolaidų kuponus. Gali koreguoti, ištrinti savo pageidavimų sąrašą.  

3.9. Pirkėjas atsiskaitymui už prekes gali pasirinkti jam priimtiniausią būda. Tai gali atlikti apmokėdamas grynaisiais arba banko kortele pristatymo metu arba bankiniu pavedimu ar naudojimasis elektroninių mokėjimų sistemomis: Paysera ar Paypal. Bestdress.lt savo svetainėje nekaupia jokių asmeninių Pirkėjų duomenų, susijusių su jo mokėjimu. Tokie mokėjimo pavedimai tvarkomas mūsų partnerių ir sutikimą apie asmens duomenų tvarkymą gauna tiesiogiai iš Pirkėjo.  

3.10.  Komunikacija, komentarai saugomi svetinėje ne ilgiau kaip 2 metus, vėliau ištrinami. Atsiliepimai apie prekes ir bendro pobūdžio yra kaupiami svetainėje neribotą laiką. Šiuos atsiliepimus įvedus bus matomas tik Pirkėjo vardas ir pavardės pirmoji raidė.  

3.11. Norint užsiregistruoti gauti mūsų naujienlaiškį ir kitus rinkodaros laiškus Pirkėjo prašome leidimo Tvarkyti jo elektroninio pašto adresą tam, kad galėtume siųsti jam Rinkodaros laiškus su naujausia informacija apie mūsų produktus ir paslaugas, akcijas. Rinkodaros laiškus Pirkėjas gaus tik jei bus davęs tam leidimą. Savo leidimą toliau gauti Rinkodaros laiškus Pirkėjas bet kada gali atšaukti Rinkodaros laiško pabaigoje paspaudus „Išsiregistruoti“. Leidimo atšaukimas neturi įtakos Tvarkymo, įvykdyto iki leidimo atšaukimo, teisėtumui.  

3.12. Kiti tikslai dėl kurių yra tvarkomi Pirkėjo duomenys: sudaromos sąlygos  įsigyti prekes; identifikacijos tikslais; būtinųjų žinučių siuntimui, kad galėtume teikti savo paslaugas; teikdami  Pirkėjo pirkimų puslapyje apžvalgą (pirkimų istoriją); kad būtų galima teikti savo paslaugas be techninių klaidų ir, kad būtų galima atpažinti ir pašalinti identifikuotas klaidas.  

3.13 Pirkėjo duomenis taip pat bus tvarkomi siekiant apsaugoti toliau nurodytus teisėtus bestdress.lt  ir (arba) bet kurių trečiųjų šalių teisėtus interesus: ginčų sprendimo, bestdress.lt Taisyklių vykdymo įgyvendinimas ir gynimas; el. parduotuvės naudojimo analizė ir vertinimas tęstinio mūsų produktų ir paslaugų gerinimo tikslais; neteisėtos veikos, ypač sukčiavimo, prevencija, atskleidimas bei poveikio priemonių taikymas; el. parduotuvės saugumo, saugomų Duomenų bei kibernetinių atakų ir kitų grėsmių el. parduotuvės vientisumui prevencija.  

3.14. Asmens duomenys tvarkomi naudojant saugias priemones, apsaugančias šiuos duomenis nuo neteisėto sunaikinimo, atskleidimo arba kitų neteisėtų veiksmų.  

4. Saugumas internete  

4.1. Prieiga prie Pirkėjo paskyros saugoma Pirkėjo nustatytu slaptažodžiu, už kurio slaptumą ir neatskleidimą yra atsakingas pats Pirkėjas.  

4.2. Prieiga prie Pirkėjo Duomenų yra suteikiama tik tiems asmenims, kuriems ji yra reikalinga šioje duomenų apsaugos politikoje aprašytais tikslais. Tokius asmenis saisto taikomi duomenų apsaugos įstatymai.      

5. Trečiosioms šalims perduodamas duomenų tvarkymas  

5.1. Specifinėms paslaugoms teikti bestdress.lt gali samdyti išorinius paslaugų teikėjus. Šie paslaugų teikėjai imasi duomenų tvarkymo procedūrų mūsų vardu bei pagal mūsų nurodymus. Bestdress.lt trečiąsias šalis, kurios tvarko asmens duomenis, renkasi atidžiai ir vadovaudamasi taikomais duomenų apsaugos teisės aktais. Taip pat bestdress.lt užtikrina, kad duomenų tvarkymas vykdomas vadovaujantis  sudarytomis sutartimis su trečiosiomis šalimis bei teisės aktais.  

5.2. bestdress.lt vardu vykdomos procedūros su trečiosiomis šalimis apima:       techninės infrastruktūros tiekimą el. parduotuvės platformai bei vietos serveriuose suteikimą     pristatymo paslaugų suteikimą       naudojimosi analizę     paskyros patvirtinimą     klientų aptarnavimą bei užklausų apdorojimą     mokėjimų apdorojimą bei saugų atsiskaitymą     buhalterinių paslaugų suteikimą     el. parduotuvės platformos priežiūrą ir saugumą (pvz. sukčiavimo ir priekabiavimo prevenciją).

5.3. Bestdress.lt yra įstatymu įpareigota teikti asmens Duomenis ir (arba) Duomenis apie naudojimąsi el. parduotuvės platforma valstybinėms ar priežiūros institucijoms, kiek tai reikalinga siekiant išvengti rizikos visuomenei bei vykdyti persekiojimą už nusikaltimus.   5.4. Visais kitais atvejais Pirkėjo duomenys trečiosioms šalims bus perduodami, jei Pirkėjas davęs leidimą ar patys suteikę trečiosioms šalims prieigą prie savo Duomenų (neįskaitant trečiųjų šalių, žr. 5,2 skirsnį aukščiau).    

6. Slapukai (angl. cookies)  

6.1. Slapukas – mažas tekstinis dokumentas, turintis unikalų identifikacijos numerį, kuris yra perduodamas iš interneto svetainės į asmens kompiuterį, kad būtų galima atskirti asmens kompiuterį (IP adresą), naršyklės tipą ir matyti asmens veiklą internete (turinį ir universaliuosius adresus (URL), prie kurių yra jungiamasi), prisijungimų data ir laikas. Jei Pirkėjas jungiasi naudodamas mobiliaisiais įrenginiais, toliau nurodytos žurnalų rinkmenos fiksuojamos kaip papildomos: mobiliojo įrenginio modelis ir gamintojas, mobiliojo įrenginio naudojama operacinė sistema („iOS“, „Android“). Unikalus numeris identifikuoja asmens naršyklę kiekvieną kartą asmeniui apsilankius interneto svetainėje. Slapukai neleidžia įsiminti asmeninės informacijos (tokios kaip asmens vardas ir adresas). Svetainėse slapukai naudojami, siekiant vesti statistiką, tokią kaip asmenų apsilankymų interneto svetainėje skaičius ir srautas. Tokia informacija nebūna susieta su asmenine informacija. Asmuo gali bet kada išjungti slapukų naudojimą, tačiau be slapukų kai kurios interneto svetainės bestdress.lt funkcijos gali neveikti arba veikti netinkamai. Be aiškaus Pirkėjo leidimo nėra naudojami šiame skirsnyje nurodyti  asmens duomenys, ypač IP adresas, nebent toks naudojimas yra būtinas teikti mūsų paslaugoms ir (arba) saugumo tikslais, ypač – kibernetinių atakų, tokių kaip duomenų surinkimas ar paslaugos trikdymo atakos prevencijai bei leidimo neturinčių programų prevencijai.  

6.2. Slapukai naudojami internetinės parduotuvės krepšelio formavimui (svetainės pagrindinei veiklai vykdyti) ir svetainės lankytojų statistiniams duomenims skaičiuoti. Naudojantis interneto svetaine, iš kliento gali būti pareikalauta atlikti registraciją tam, kad jis galėtų užsakyti drabužius. Tokiu atveju kliento reikalaujama pateikti asmens duomenis (tokius kaip vardas, el. pašto adresas, telefonas ir pan.). Bendrovė turi teisę savo nuožiūra visais teisėtais būdais naudotis visa asmens pateikta informacija ir duomenimis, kuriuos asmuo pateikia atlikdamas registraciją arba kitais būdais. Slapukas, krepšelio formavimui, sukuriamas, kai vartotojas įkelia prekes į krepšelį, o Ištrinamas, kai vartotojas uždaro (atsijungia) svetainės langą (baigia sesiją).  

6.3. Galite leisti įrašyti slapukus arba jų atsisakyti. Dauguma žiniatinklio naršyklių automatiškai priima slapukus, bet galite pakeisti savo naršyklės nuostatas, jei norite nepriimti slapukų arba gauti įspėjamąjį pranešimą prieš juos įrašant. Paskaitykite savo naršyklės instrukcijas ar tiesiog sužinokite daugiau apie šias funkcijas. Jei pasirenkate nepriimti slapukų, gali būti, kad negalėsite naudotis interaktyviomis šios svetainės savybėmis.  

6.4. Duomenų subjekto sutikimo nereikia, jei slapukai yra naudojami internetinės parduotuvės svetainėje pirkėjo pasirinktų prekių krepšeliui formuoti ir pan.  

6.5. Jokie asmeniniai kliento duomenys nėra kaupiami slapukų pagalba.  

6.6. Būtinų slapukų įrašymo metu jokiems tretiesiems asmenims informacija nėra teikiama.  

6.7. Pirkėjui prisijungus prie mūsų el. parduotuvės platformos, parodomas slapukų pranešimas ir gavus Pirkėjo leidimą jo įrenginyje patalpinti papildomi slapukai. Šie slapukai nėra būtini mūsų el. parduotuvės platformos funkcionavimui ir veikimui, tačiau jie padeda bestdress.lt:   identifikuoti, kiek lankytojų apsilanko mūsų el. parduotuvėje ir kaip jie joje elgiasi. Tai padeda gerinti el. parduotuvės funkcionalumą, pvz. užtikrinant, kad vartotojai gali rasti tai, ko ieško (analitiniai/veikimo slapukai) identifikuoti, kada Pirkėjas pakartotinai apsilanko mūsų el. parduotuvėje. Tai padeda bestdress.lt personalizuoti  turinį (funkciniai slapukai) fiksuoti Pirkėjo apsilankymus el. parduotuvėje ir tai, kuriuose puslapiuose lankosi bei kurias nuorodas spaudžia. Ši informacija naudojama tam, kad geriau būtų pritaikyta el. parduotuvei  bei Pirkėjui rodoma reklama atitinkanti jo poreikius (tiksliniai slapukai).

7.  „Google“ produktų naudojimas  

7.1. Ši svetainė naudoja „Google Analytics“, „Google Inc“ („Google“) teikiamą internetinės analizės paslaugą. „Google Analytics“ naudoja „slapukus“, tekstines rinkmenas, kurios saugomos jūsų kompiuteryje ir kurios leidžia analizuoti tai, kaip naudojatės Svetaine. Slapukų sukuriama informacija, susijusi su tuo, kaip naudojatės šia Svetaine, paprastai perduodama ir saugoma „Google“ serveryje JAV. Mūsų Platformoje esame aktyvavę IP anonimiškumą, tad ES valstybėse narėse bei kitose Europos ekonominės erdvės susitarimą pasirašiusiose šalyse jūsų IP adresą „Google“ sutrumpins iš anksto. Pilnas IP adresas bus perduodamas ir laikomas „Google“ serveryje JAV tik esant išimtinėms aplinkybėms. „Google“ šią informaciją naudoja Bestdress.lt vardu, siekdama įvertinti tai, kaip naudojatės Svetaine, sudaryti ataskaitas apie svetainės aktyvumą ir teikti Bestdress.lt papildomas paslaugas, susijusias su Svetaine ir naudojimusi internetu. Kaip „Google Analytics“ veiklos dalis Pirkėjo naršyklės perduodamas IP adresas nebus susiejamas su kitais „Google“ turimais duomenimis. Pirkėjas gali neleisti, kad jo kompiuteryje būtų saugomi slapukai pakeisdami savo naršyklės nustatymus.  Tai padarius, kai kurios Svetainės funkcijos Pirkėjui gali būti apribotos.  

7.2.  Ši Svetainė naudoja „Google Adsense“, „Google“ teikiamą internetinę reklamavimo paslaugą. „Google Adsense“ naudoja „slapukus“ (tekstines rinkmenas), saugomus Pirkėjo kompiuteryje ir leidžia analizuoti tai, kaip Pirkėjas naudojasi Svetaine. Informacijai rinkti „Google Adsense“ naudoja tinklo duomenų rinkėjus (angl. web beacons), mažus nematomus grafinius elementus). Tinklo duomenų rinkėjai leidžia fiksuoti ir rinkti paprastus veiksmus, tokius kaip lankytojų srautas Svetainėje. Slapuko ir (arba) tinklo duomenų rinkėjo sukuriama informacija, susijusi su tuo, kaip Pirkėjas naudojasi Bestdress.lt Svetaine (įskaitant IP adresą), perduodama ir saugoma „Google“ serveryje JAV. „Google“ naudoja šią informaciją tam, kad įvertintų tai, kaip Pirkėjas naudojasi  Svetaine, Svetainėje rodomų reklamų atžvilgiu, kad Svetainės valdytojui sudarytų ataskaitas apie Svetainės aktyvumą bei reklamas ir, kad teiktų kitas su Svetaine bei interneto naudojimu susijusias paslaugas. Kiek to reikalauja įstatymai arba jei trečiosios šalys tvarko šiuos duomenis „Google“ vardu, „Google“ taip pat gali padaryti šią informaciją prieinamą trečiosioms šalims. „Google“ niekada nejungia jūsų IP adreso su kitais „Google“ saugomais duomenimis.  

7.3. Jei Pirkėjas nepageidauja gauti specialiai pritaikytos reklamos ir (arba) pageidauja, kad jo Duomenys nebūtų fiksuojami ir naudojami, „Google“ slapukų naudojimą tokiais tikslais gali išjungti „Google“ reklamų nustatymuose adresu www.google.com/settings/ads pagal poreikį pakeisdamas nustatymus. Be to, trečiųjų šalių slapukų naudojimą galima deaktyvuoti apsilankius „Network Advertising“ deaktyvavimo puslapyje adresu http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.  

7.4. Bestdress.lt naudoja „Google“ pakartotinės rinkodaros technologiją, .  „Google Remarketing“. Ši technologija leidžia vartotojams, kurie jau yra apsilankę mūsų Svetainėje ir naudojęsi mūsų internetinėmis paslaugomis bei išreiškę susidomėjimą mūsų pasiūlymu, pakartotinai gauti reklamas „Google“ partnerių tinklo svetainėse. Reklamų rodymą įgalina naudojami slapukai – mažos tekstinės rinkmenos, išsaugotos vartotojo kompiuteryje. Tekstinės rinkmenos leidžia analizuoti vartotojų elgseną jiems apsilankius Svetainėje. Tuomet ji naudojama teikiant tikslines produktų rekomendacijas ir specialiai pritaikytą reklamą. Duomenis, „Google“ surinktus specialiai pritaikytos reklamos būdu bei iš trečiųjų šalių teikėjų lankytojų duomenų (pvz. amžiaus, lyties ir interesų) bestdress.lt fiksuoja „Google Analytics“.   Jei Pirkėjas nepageidauja gauti specialiai pritaikytos reklamos ir (arba) pageidauja, kad jo Duomenys nebūtų fiksuojami ir naudojami, „Google“ slapukų naudojimą tokiais tikslais gali išjungti „Google“ reklamų nustatymuose adresu www.google.com/settings/ads pagal poreikį pakeisdami nustatymus. Be to, trečiųjų šalių slapukų naudojimą galite deaktyvuoti apsilankę „Network Advertising“ deaktyvavimo puslapyje adresu http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.      

8. Duomenų saugojimas  

8.1. Asmens duomenys, kurie sutiko, kad jų duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais, yra saugojami aktyviojoje duomenų bazėje ir naudojami 2 metus tiesioginės rinkodaros tikslais. Pirkėjo duomenys yra saugomi 2 metus nuo paskutinio pirkimo. Po šio termino kliento duomenys yra (automatiškai) sunaikinami. Asmens duomenų automatinį sunaikinimą prižiūri atsakingas asmuo.   8.2. Vadovaujantis įstatyminėmis duomenų apsaugos nuostatomis, bet kuriuo metu Pirkėjas turi teisę:   būti informuotas apie Duomenis, kuriuos Tvarko bestdress.lt, paprašyti šių duomenų kopijos (teisė būti informuotam). paprašyti pataisyti netikslius Duomenis ir, vadovaujantis Tvarkymo pobūdžiu, papildyti trūkstamus Duomenis (teisė į ištaisymą). esant pagrindui, paprašyti, kad Pirkėjo Duomenys būtų ištrinti (teisė į ištrynimą). paprašyti apriboti jo Duomenų tvarkymą, jei tai atitinka įstatymu apibrėžtus kriterijus (teisė apriboti tvarkymą). savo sutikimą gauti naujienlaiškius Pirkėjas gali atšaukti paspaudęs atsisakymo nuorodą, gauto naujienlaiškio pabaigoje.

8.3. Kad įgyvendintumėte bet kurias šiame skirsnyje įvardytas teises, galite kreiptis į bestdress.lt žemiau nurodytais kontaktais. Nepaisant bet kokių kitų teisės gynimo priemonių, Pirkėjas  taip pat turite teisę bet kuriuo metu pateikti skundą priežiūros institucijoms.      

9. Taisyklių keitimas  

9.1. Duomenų valdytojas turi teisę iš dalies arba visiškai pakeisti Taisykles apie tai pranešdamas bestdress.lt interneto parduotuvėje.   9.2. Taisyklių papildymai arba pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie atsiranda interneto parduotuvėje bestdress.lt  

9.3. Jeigu Pirkėjas nesutinka su nauja Taisyklių redakcija, jis turi teisę raštu jos atsisakyti.  

9.4. Jei po Taisyklių papildymo arba pakeitimo Pirkėjas ir toliau naudojasi interneto parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutinka su naująja Taisyklių redakcija.      

10. Informacijos pateikimas ir perdavimas  

10.1. Visi pranešimai, susiję su asmens duomenų tvarkymu, Duomenų valdytojui yra pateikiami elektroniniu paštu info@bestdress.lt arba Lietuvos paštu.  

10.2. Atsakymą Duomenų valdytojas pateikia ta pačia forma, kuria buvo gautas pranešimas arba pretenziją.